Pagina afbeelding

Kwaliteit en veiligheid

VBR-bedrijven leggen zich strenge kwaliteitseisen op en onderscheiden zich daarmee in de markt.

  • Alle VBR-bedrijven hebben een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem (NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig).
  • VBR-bedrijven zijn gecertificeerd volgens de nieuwste versie van de  ‘Beoordelingsrichtlijn 3201 (BRL) voor het onderhouden, versterken en verduurzamen van beton. In deze nieuwste versie wordt onderscheid gemaakt tussen esthetisch, technisch en constructief repareren van beton. VBR-bedrijven zijn allemaal gecertificeerd voor de uitvoeringsklasse constructief repareren (RS), in combinatie met de uitvoeringsklassen RT (technisch repareren) en RE (esthetisch repareren), zoals opgenomen in de CUR-Aanbeveling 118.
  • VBR-bedrijven zijn in het bezit van het VCA-certificaat (veiligheidsmanagement)

VBR-bedrijven:

  • werken met goed opgeleid personeel 
  • werken volgens de CUR Aanbevelingen 118 'repareren van beton' en 119 'injecteren'
  • staan onder toezicht van neutrale certificerende instellingen: SGS INTRON, KIWA en SKG IKOB. Zij controleren het functioneren van de kwaliteitssystemen binnen de bedrijven én controleren steekproefsgewijs de projecten in uitvoering.

VBR-bedrijven voldoen aan de veiligheidsnormen, vastgelegd in de VGM Checklist Aannemers (VCA).

  • Alle VBR-bedrijven zijn in het bezit van het VCA** certificaat (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers), dat gericht is op veilig werken en vermindering van het aantal ongevallen.
  • VBR-leden passen de veiligheidsprocedures op alle werken toe.