Pagina afbeelding

Kwaliteit en veiligheid

VBR-bedrijven leggen zich strenge kwaliteitseisen op en onderscheiden zich daarmee in de markt.

  • Alle VBR-bedrijven hebben een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem (NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig).
  • VBR-bedrijven zijn gecertificeerd volgens de ‘Beoordelingsrichtlijn 3201 (BRL) voor het onderhouden, versterken en verduurzamen van beton.
  • VBR-bedrijven zijn in het bezit van het VCA-certificaat (veiligheidsmanagement)

VBR-bedrijven:

  • werken met goed opgeleid personeel
  • werken volgens de CUR Aanbevelingen 118 'repareren van beton' en 119 'injecteren'
  • staan onder toezicht van neutrale certificerende instellingen: SGS INTRON, KIWA en SKG IKOB. Zij controleren het functioneren van de kwaliteitssystemen binnen de bedrijven én controleren steekproefsgewijs de projecten in uitvoering.

VBR-bedrijven voldoen aan de veiligheidsnormen, vastgelegd in de VGM Checklist Aannemers (VCA).

  • Alle VBR-bedrijven zijn in het bezit van het VCA** certificaat (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers), dat gericht is op veilig werken en vermindering van het aantal ongevallen.
  • VBR-leden passen de veiligheidsprocedures op alle werken toe.