Pagina afbeelding

1. De kwaliteit van betonreparatie, betononderhoud en certificering

Opdrachtgevers en het uitvoerende bedrijf leggen in hun overeenkomst vast aan welke kwaliteitseisen een betonreparatiewerk moet voldoen. De opdrachtgever doet er goed aan om te verlangen dat een werk wordt uitgevoerd door een gecertificeerd VBR-betonreparatiebedrijf.
Alleen dan immers bent u er zeker van dat de werkzaamheden het  overeengekomen kwaliteitsniveau bereiken.

Certificering betonreparatie
Beoordelingsrichtlijn
Toezicht

>> Ga terug